Privacybeleid

Nortek Global HVAC Belgium nv respecteert en beschermt uw privacy.

Uw persoonlijke gegevens zijn bij ons veilig. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in ons bedrijf hebt en alle persoonlijke informatie die u ons geeft, wordt met de grootste zorg en vertrouwelijkheid behandeld.

Wij kunnen de informatie die u ons geeft gebruiken om u op de hoogte te brengen van wijzigingen, gebeurtenissen of speciale aanbiedingen die u zouden interesseren. Ons bedrijf geeft u steeds de mogelijkheid deze informatie niet te ontvangen. Het volstaat om te klikken op de link onderaan de e-mail die u krijgt.

Indien u uw gegevens wil aanpassen, dan kan u dat doen door het versturen van een e-mail.

Nortek Global HVAC Belgium - Excelsiorlaan 45- 1930 Zaventem

 

Gebruik van deze Website impliceert instemming met de "Algemene voorwaarden" en het online "Privacybeleid"

Nortek Global HVAC Belgium nv en Molimex-therm (division of Nortek Global HVAC Belgium nv, voormalig "Reznor Europe nv") streven ernaar voor elke online bezoeker de hoogste standaarden na te leven betreft integriteit. Wanneer u zich registreert op de Reznor-, Molimex-therm of Nortek Global HVAC Belgium websites, streven wij ernaar uw privacy te respecteren. Dit Privacybeleid beschrijft hoe wij omgaan met informatie die wij van u verwerven en informatie die wij over u te weten komen door uw bezoek aan onze site, waaronder:

  • De gegevens die wij verzamelen;

  • De keuzes die u heeft betreffende hoe de gegevens gebruikt worden en aan wie deze verspreid worden;

  • Uw inzagerecht en recht tot correctie of actualisering van uw persoonsgegevens; en

  • Onze belofte om redelijke veiligheidsmaatregelen te treffen die voorkomen dat uw gegevens, waarvoor wij verantwoordelijk zijn, verloren raken, misbruikt worden of gewijzigd worden.

Indien u vragen of commentaar heeft over Nortek's Privacybeleid kunt u ons hier contacteren.

 

NOTA: Informatie die wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken.

Nortek is de enige eigenaar van de informatie die wij verzamelen op de Nortek Global HVAC Belgium, Molimex-therm en Reznor-Website. Nortek verzamelt twee soorten gegevens, over wanneer u onze site bezoekt: persoonsgegevens (zoals -enkel ter illustratie- uw naam, bedrijfsnaam (optioneel), klantnummer (optioneel), soort gebruiker, adres en e-mailadres) en niet-persoonlijke identificeerbare bijkomende gegevens, zoals gegevens betreffende de pagina's die u bezoekt en uw IP-adres.

 

1. Persoonsgegevens - Wat wij verzamelen
De enige persoonsgegevens die wij verzamelen en opslaan zijn de gegevens waarvan u toestaat om ons deze beschikbaar te stellen.

Uw persoonlijk account
Uw Reznor of Molimex-therm of Nortek Global HVAC Belgium login-account is een eenvoudige manier om bij te houden welk soort gegevens u graag beschikbaar zou hebben. Bezoekers kunnen een login-account creëren door te klikken op 'Nieuw account aanmaken' en door de volgende gegevens in te vullen: naam (vereist), bedrijfsnaam (optioneel), uw adres en uw e-mailadres (vereist), soort gebruiker (vereist), uw land of het land van belang, uw taalvoorkeur (vereist), uw website (optioneel), en uw verkozen login-id en paswoord. Voor toegang tot zijn of haar login account zal de bezoeker zijn of haar login-id en paswoord moeten ingeven en klikken op 'Account wijzigen'.

E-mail
Wij zullen ook uw persoonsgegevens verzamelen indien u ons een e-mail stuurt. Wij zullen deze gegevens gebruiken om te antwoorden op uw e-mail. Mogelijks zullen wij deze informatie ook gebruiken om u informatie te sturen over onze diensten.
 

Onrechtmatig gedrag

Wij behouden ons het recht voor om persoonsgegevens te gebruiken om activiteit te onderzoeken of te voorkomen als deze activiteit mogelijks onwettig is of de Reznor of Molimex-therm of Nortek Global HVAC Belgium Website of de informatie die er deel van uitmaakt, bedreigt.
 

2. Het delen van uw gegevens
Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens delen met bedrijven binnen de groep van bedrijven waartoe Nortek Global HVAC Belgium nv behoort.

Wij gebruiken externe bedrijven om alle commerciële bestellingen te verzenden. Wanneer een extern bedrijf antwoordt op een commerciële vraag voor bijkomende informatie over onze producten, zullen wij uw persoonsgegevens met dergelijke bedrijven delen, met als doel aan uw vragen te voldoen. Bijvoorbeeld: adres en e-mailadres aan transportfirma's in verband met vrachtaanspraak.

 

3. Niet-persoonlijke gegevens - Wat wij verzamelen
Wij verzamelen niet-persoonlijke gegevens over u op de volgende wijzen:

Cookies
Op bepaalde momenten tijdens uw bezoek aan de Reznor- of Molimex-therm of Nortek Global HVAC Belgium-site kan onze server een "cookie"-bestand naar uw computer schrijven. Uw webbrowser kan u vragen om dit bestand te accepteren, tenzij u in uw browservoorkeuren aangegeven heeft om alle cookies automatisch te accepteren. Cookies worden voornamelijk toegepast als een dienst aan onze bezoekers en klanten, om de relevantie en reactiesnelheid van de  Reznor- of Molimex-therm of Nortek Global HVAC Belgium-site te verbeteren. Wij zullen mogelijks gegevens uit cookies linken aan persoonsgegevens die u ons beschikbaar stelt.

Andere niet-persoonlijke identificeerbare gegevens
De  Reznor- of Molimex-therm of Nortek Global HVAC Belgium-site kan niet-persoonlijke identificeerbare gegevens verzamelen tijdens uw bezoek, zoals het type browser, het besturingssysteem, domeinnaam of ip-adres. Een ip-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer toegewezen wordt telkens wanneer u zich op het web begeeft. Webservers, dit zijn grote computers waarop websites gehost worden, zullen uw pc automatisch identificeren aan de hand van het ip-adres. Wanneer u dan webpagina's op de  Reznor- of Molimex-therm of Nortek Global HVAC Belgium-site bezoekt, zullen onze site-servers uw ip-adres loggen. Wij zullen geen ip-adressen linken aan persoonlijk identificeerbare informatie. Dit betekent dat uw sessie gelogd zal worden, maar dat u tegenover ons anoniem zal blijven. Ip-adresgegevens worden enkel gebruikt om de dienstverlening van de  Reznor- of Molimex-therm of Nortek Global HVAC Belgium-site te verbeteren. Aan het einde van uw sessie zullen deze gegevens vervolgens verwijderd worden. 

Nortek verzamelt ook gegevens van "referrers" en verscheidene omgevingsfactoren. Een zgn. "referrer" bestaat uit gegevens die de webbrowser doorgeeft aan de webserver van de  Reznor- of Molimex-therm of Nortek Global HVAC Belgium-site die verwijst naar de url waar u vandaan kwam. Zgn. omgevingsfactoren bevatten ondermeer gegevens over: het domein vanwaar u zich toegang verschaft tot het internet, het moment wanneer u onze site bezocht, het type webbrowser en het besturingssysteem of platform, het internetadres van de website die u net verliet vooraleer u de  Reznor- of Molimex-therm of Nortek Global HVAC Belgium-site bezocht, de namen van de webpagina's die u bezoekt tijdens uw sessie op onze Website en het internetadres van de website wanneer u deze bezoekt. Deze gegevens worden door ons verzameld om ons in staat te stellen om algemene demografische trends te detecteren, om u informatie te verschaffen die afgestemd is op uw interesses en om uw beleving van de Reznor- of Molimex-therm of Nortek Global HVAC Belgium-site te verbeteren. Nortek zal mogelijks "referrer"-gegevens opslaan gedurende een beperkte tijd vooraleer deze gegevens verwijderd worden.

Profilering
Om ons in staat te stellen onze Website te verbeteren, en om alles in het werk te stellen om u informatie te verschaffen die voor u interessant is, kunnen wij uw persoonsgegevens samenvoegen met click-stream data en andere data waarover wij beschikken, inclusief cookies en offline data. Wij zullen u hiervan op de hoogte stellen en het u mogelijk maken ervoor te kiezen om hier niet aan te participeren, op het moment en op de plaats waar deze gegevens verzameld worden en alvorens deze data weggeschreven wordt naar onze systemen.

Het is mogelijk dat wij eveneens een niet-identificeerbaar profiel van u opstellen op basis van de pagina's op onze Website die u bezoekt.

 

4. Links
Deze Website kan links bevatten naar andere websites. Gelieve er rekening mee te houden dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de privacy-gerelateerde praktijken van deze andere websites. Wij moedigen onze gebruikers aan om het privacybeleid te lezen van iedere website die zij bezoeken. Deze Privacyverklaring is enkel van toepassing op informatie verzameld wanneer u onze Website bezoekt.

Kennisgeving van wijzigingen
Indien wij beslissen om ons privacybeleid te wijzigen, zullen wij vermelding van deze veranderingen plaatsen op onze Homepagina, zodat u altijd op de hoogte zult zijn over welke gegevens wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken en in welke omstandigheden wij deze openbaren. Wij zullen gegevens gebruiken overeenkomstig het privacybeleid waaronder deze gegevens verzameld werden.

Bijzonder beleid inzake gegevens over kinderen jonger dan dertien
Deze Website is niet bedoeld voor kinderen onder de leeftijd van 13, en wij vragen of verzamelen niet bewust persoonsgegevens over kinderen onder de leeftijd van 13 zonder ouderlijke toestemming. Indien wij dergelijke informatie zouden ontvangen, zullen wij deze verwijderen van zodra wij deze ontdekken, en wij zullen deze informatie niet gebruiken of delen met derden.

 

KEUZE
Nortek biedt u de volgende keuze betreffende het gebruik van uw gegevens.

  • U kan uw browser zo instellen dat cookies geweigerd worden en dat cookies die al geschreven zijn naar uw harde schijf verwijderd worden. Mocht u dit echter doen, zal uw vermogen om deze site te navigeren worden beperkt.

  • U kan ervoor kiezen om ons niet te voorzien van contactgegevens.

  • Mocht u zich willen uitschrijven uit gelijk welke van onze diensten, of mocht u willen dat wij u verwijderen uit onze online mailinglijsten, kunt u onze webmaster een e-mail sturen via hvacadmin@nortek.com, met als onderwerp "unsubscribe Reznor". Gelieve uw naam en e-mailadres te vermelden in de inhoud van dit bericht.

  • Indien u niet wenst dat uw persoonsgegevens of niet-persoonlijke gegevens samengevoegd worden met gegevens uit cookies of andere gegevens, zou u geen gebruik moeten maken van de Reznor-Website.

  • Indien u wenst dat Nortek persoonsgegevens verwijdert die u beschikbaar heeft gesteld, gelieve een e-mail te sturen naar hvacadmin@nortek.com met als onderwerp "Delete Personal Info".

 

TOEGANG
U kan verzoeken om persoonlijk-identificeerbare gegevens te zien die wij over u hebben verzameld via het internet, om deze te actualiseren of om feitelijke onjuistheden te corrigeren. U kan dit doen door te klikken op 'Account wijzigen' onder Login.

 

VEILIGHEID
Wij zullen er alles aan doen om redelijke veiligheidsmaatregelen te treffen die voorkomen dat uw gegevens, waarvoor wij verantwoordelijk zijn, verloren raken, misbruikt worden of gewijzigd worden. Mocht u vragen hebben over de veiligheid van onze Website kan u een e-mail sturen aan hvacadmin@nortek.com.


Wij behouden ons het recht voor om informatie te openbaren in gevallen waarin wij te goeder trouw geloven dat openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan administratieve of gerechtelijke procedures of bevelen.